Dům dětí a mládeže Cvrček, Krupka

Nabídka kroužků

Náhodný obrázek

Hurá na prázdniny 2017

Dne 23. 6. 2017 se v Krupce uskutečnil již třetí ročník akce Hurá na prázdniny aneb létem bezpečně, který pořádá DDM Cvrček, Krupka. Více jak devět set dětí ze základních a mateřských škol a široké veřejnosti si vyzkoušelo virtuální stav po úrazu hlavy nebo únavy při řízení automobilu nebo motorky na trenažeru se Zážitkovou prevencí, se kterou přijel tým LitCom z.s. Účastníci měli možnost si zařádit na  bodyzorbu, zhlédnout výcvik psů (ZKO Soběchleby),vyzkoušet si  resuscitaci s MP Krupka, prohlédnout si vozový park krupských  hasičů a zkusit si s nimi hašení cíle.

Celý den byl k dispozici skákací hrad Allianz, stánek Dopravy ústeckého kraje se soutěžemi, Dapp chráněné dílny s bezpečnostními reflexními prvky a doplňky. Stanoviště doplnili studenti biskupského gymnázia v Bohosudově, kteří dětem dávali úkoly a pokládali otázky na preventivně bezpečnostní téma. 

Letos se poprvé vyhlásila výtvarnou soutěž pro ZŠ a MŠ s motivy rizikové dopravní situace v jejich okolí. Panely byly velmi kreativní a ty, které znázorňují reálnou podobu místa, budou odvezeny na radu města, aby mohli být zváženy možné změny v dopravním značení. 

Touto cestou děkujeme Fondu ústeckého kraje za finanční podporu. Paní učitelce Pavlátové a jejím studentům za spolupráci, Městu Krupka za poskytnutí prostor, sponzorům a všem výše zmiňovaným za aktivní účast na akci.  

Na fotky z akce se můžete podívat ve fotogalerii nebo na našem FB.

 

Jaro v poezii

V neděli 20. března 2016 proběhla v Krupce tradiční akce Jaro v poezii doprovázená Velikonočním jarmarkem. Cvrček byl také u toho. Děti z kroužků Kytary, Roztleskávačky a Lajničky vystoupily před svými rodiči i kamarády na zmiňovaném festivalu a my bychom jim tímto chtěli poděkovat za jejich účast na akci. Všem se vystoupení podařilo.
Všechny děti, nejen ty z kroužků, si mohly vyzkoušet svou zručnost v našich dílničkách, nazdobit si perníček, namalovat misku a další. Nejen děti si odnesly svoje vydařené výrobky :o) 

Kurz pro externí pracovníky volného času

Studiem pedagogiky volného času jsem se dostala do lektorského týmu společně se 198 úspěšnými absolventy Systému přípravy, rozvoje a vedení pedagogických pracovníků, který NIDM MŠMT proškolilo, a certifikovalo v rámci projektu Klíče pro život v roce 2012. Jako mentor jsem vedla vzdělávací kurz pro vedoucí zájmových kroužků vykonávajících dílčí pedagogickou činnost, ve dnech 21. -23. 3. a 11. - 13. 4. 2014 v DDM Cvrček, Krupka. V průběhu kurzu jsem zařazovala různé hry z oblasti zážitkové pedagogiky, aby bylo setkávání studentů příjemným zážitkem a ne nudným vstřebáváním teorie. Jaká témata budou obsahovat jejich příklady dobré praxe? Závěrečné zprávy budou pojednávat o tom, jakým způsobem povedou s dětmi odbornou lekci v oblasti leteckých modelářů, zumby, pilates, moderních a country tanců, aerobiku, kung-fu, rybářského kroužku a dalších. Závěrem kurzu čekaly na studenty ústní zkoušky a test se 40 otázkami na 40 minut. Testy, závěrečné zkoušky a závěrečná zpráva s Příkladem dobré praxe budou předpokladem pro získání osvědčení „Pedagog volného času“. Osvědčení s akreditací MŠMT bude mít celorepublikovou působnost, což znamená, že pedagogové mohou pracovat v kterémkoliv zařízení, které se zabývá výchovně vzdělávacími programy pro děti, mládež i dospělou populaci. Myslím, že nejcennější byla zkušenost a možnosti další spolupráce skupiny pedagogů volného času z Teplic, Bíliny a Krupky. Studenti vytvořili perfektní a spolupracující tým, se kterým byla radost pracovat. Přeji všem účastníkům kurzu, mnoho úspěchů v jejich studiu, v aktivitách s dětmi, které mají skutečně skvělé průvodce a rádce v pedagogickém procesu. Domům dětí a mládeže, mnoho nadšených a kvalifikovaných pedagogů volného času, které jsem měla možnost osobně poznat. Zažili jsme společně mnoho legrace a úsměvných dnů, za které všem velmi děkuji.

Poděkování patří i kolegyním, které pomáhaly při zajištění organizace kurzu.

Jarmila Hejná  (ředitelka DDM Cvrček, Krupka; Mentor kurzu K2, kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání)

 

Světluška 2014

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili akce Lampiónem pro Světlušku. Na konto Světlušky bylo z naší akce odesláno 2308,-Kč. Doufáme, že i v příštím školním roce budeme moci přispět a účast na doprovodné akci bude ještě větší. 

Závody RC modelů

14. ledna 2017 se uskutečnil druhý závod „Zimního poháru“ RC modelů v DDM Cvrček na Hamrech. Do zasněžené Krupky přijeli závodníci z Karlovarska, Ústecka a Teplicka. V závodech startovalo 36 účastníků v různých kategoriích.
V kategorii Mini Z Formule startovalo 13 závodníků a náš junior Tomáš Dědič získal 3. místo. V kategorii Mini Z Open startovalo 12 účastníků a překvapením bylo 2. místo našeho Davida Řeháka. V kategorii Mini Z Standard bylo 11 startujících a vítězem se stal Marek Baláž ze Slavkova.
Během celého závodu se opravovala a dolaďovala autíčka, aby dosáhla co nejlepšího výsledku. Účastníci byli děti i dospělí, součástí byla i bohatá tombola a vítězové si odvezli pěkné ceny na vylepšení jejich RC modelů. Vládla pozitivní atmosféra umocněná úspěchy našich chlapců.
Příští závody se konají 11. února opět v DDM Cvrček na Hamrech. Těšíme se na návštěvu fanoušků tohoto sportu.

M. Špůrková a J. Dědič

Sponzoři

MĚSTO KRUPKA

PECUD 

KK SPORT KRUPKA - Karel Šliksbír

CUKRÁRNA BERUŠKA, KRUPKA

YUSEN LOGISTICS

FK TEPLICE

KOLOBĚŽKY - DUBÍ

POJIŠŤOVNA ALLIANZ - HELENA LUDVÍKOVÁ 

SVAZ LEVICOVÝCH ŽEN - TEPLICE

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO OBNOVU FOJTOVIC

SEVEROČESKÉ DOLY A.S.

KAPELA DLOUHEJ FLÁM

Přihlášení