O nás

Technický klub při DDM Cvrček, Krupka vznikl zapojením do projektu IKAP - "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK".

Klub rozšíří zejména zájmové vzdělávání, ale zasáhne i do povinné výuky ve školách. A to v oblastech: digitální gramotnost (IT, 3D tisk, robotika), polytechnika (řemesla), gramotnosti - logika (matematická gramotnost aj.)
 

Učebna pro vzdělávání v IT technologiích bude umístěna v nově zrekonstruované budově KD Olympie v Krupce.